Karriärpaket

Våra karriärpaket är utformade för att hjälpa dig med alla de praktiska momenten i ditt arbetssökande.

Våra karriärpaket erbjuder dig som arbetssökande en helhetslösning. Inte bara får du hjälp med att utforma ett effektivt och professionellt CV och ansökningsbrev, du får också hjälp med coaching och intervjuträning i syfte att stärka dig som individ. Ett väl utformat ansökningsbrev och CV är nödvändiga dokument för att komma till en anställningsintervju. Det som avgör om du får jobbet eller inte är dock hur du presterar under själva intervjun.

Många upplever det som svårt och nervöst att i en intervjusituation sälja in sig själv på ett effektivt sätt. Med hjälp av CVfabrikens karriärpaket får du all den hjälp du behöver för att jobbet ska bli ditt. Karriärpaketet är heltäckande och inkluderar hjälp med coachning, träning i intervjutekniker och uppföljning. Under hela processen kommer du att få en personlig karriärcoach som arbetar tillsammans med dig för att uppnå dina målsättningar i arbetslivet.

Våra karriärpaket är applicerbara om du:

har begränsad eller ingen yrkeserfarenhet
är akademiker, med eller utan yrkeserfarenhet
vill avancera inom ditt område
vill byta bransch och framhäva relevanta kunskaper inom det nya området
har lite eller ingen erfarenhet av intervjuer
söker en effektiv helhetslösning för att nå nästa steg i karriären

CVfabriken erbjuder 3 stycken olika karriärpaket. Paketen är utformade för olika behov och förutsättningar:
Karriärpaket Bas
Karriärpaket Riktat
Karriärpaket Exekutiv