Coaching

550kr1 580kr

Coaching är till för dig som behöver en professionell samtalspartner för din fortsatta karriär

Nollställ
Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori:

Beskrivning

Coachning passar alla – oavsett utbildning, yrke eller ålder

Genom att arbeta aktivt och medvetet med coachning stärker såväl företag sin förmåga att attrahera, motivera och behålla sina medarbetare samt individer att utvecklas individuellt. Med hjälp av coachning ges var och en chans att reflektera över sin situation, att utifrån en helhetssyn på individen få inventera styrkor och svagheter, intressen, kompetenser, erfarenheter, ambitioner och drömmar är det bästa sättet att ”hamna rätt i livet”. Många hittar kvalitéer och egenskaper hos sig själva de knappt varit medvetna om och framförallt inte använt. Med den fördjupade självinsikten ser man sina möjligheter, kan formulera mål och få hjälp att upprätta en handlingsplan för att nå dem. Coachning gagnar inte bara individen utan hela företaget. Den höjer förändringsviljan, effektiviteten, engagemanget och motivationen hos medarbetarna.

 

Få en knuff i rätt riktning – eller bara någon att prata med!

Det finns många tillfällen i livet då det kan vara bra att träffa en coach. Om du känner att du vill vidare i livet och karriären kan det vara bra att få en annan persons objektiva syn på dina möjligheter i framtiden. Vill du byta karriär eller finns det en risk för arbetslöshet? Ett samtal med din coach kan få dig att se dina framtida möjligheter och hur du kan förverkliga dem. Det kan också gälla om du tvekar inför vilken utbildning du ska satsa på, tillsammans kan du och din coach titta på vad som gäller för den utbildning du funderar på, marknad och framtida karriärmöjligheter. När du står inför olika val i livet kan det vara bra att träffa en coach som hjälper dig att definiera och bearbeta frågeställningar så att de blir mer tydliga. Observera att coachen aldrig kan ta några beslut för dig men är ditt bollplank under resan till ditt mål. Ta chansen att boka in ett möte med en coach för ett generellt eller mer fokuserat samtal.

 

Coachning

Att ha tillgång till en personlig coach ger dig möjlighet att utvecklas både i din yrkesroll och som person.

Coachen blir din samtalspartner, ditt stöd och bollplank och kan förutom att vara ett professionellt stöd också ge dig återkoppling, insikter och inspiration. Coachen kan hjälpa dig att hitta dina drivkrafter, se dina förutsättningar men också att se dina begränsningar. Coachen finns till hands när du står inför svåra val och beslut då det kan vara värdefullt att samtala med en neutral part. Coachen tar inte besluten åt dig men kan ge dig det stöd du behöver i din egen beslutsprocess. Coachning anpassas alltid efter dina behov och din situation. Det kan innebära att man ses mer eller mindre frekvent, under längre eller kortare tidsperioder, helt enligt dina önskemål.

 

Fokuserad coachning

I en fokuserad coachning arbetar man mot ett förutbestämt mål.

Det kan handla om att klara av en specifik situation, att genomföra ett projekt eller att komma vidare i den egna karriären. Coachningen kommer helt att inrikta sig på att man når sitt förutbestämda mål inom den tidsram man har satt upp. Coachen blir din motor, ett stöd i processen och hjälper dig att hålla fokus mot ditt mål och vägarna dit. Din coach kan få dig att hitta kvalitéer och egenskaper hos dig själv som du kanske inte tänkt på existerade och som du kan använda för att nå ditt mål. Även här kan man träffas under längre eller kortare tidsperioder, helt enligt dina önskemål.

Pris: baseras på antalet timmar.

Du gillar kanske också…