Home / Tips för ett säljande personligt brev

 

Man måste skriva en ansökan så att den läses, och naturligtvis är det målet för alla som skriver ett personligt brev. Men det är en skillnad på en önskan om att brevet skall läsas och skriva så att den verkligen läses. Det kräver att man strukturerar ansökan och funderar igenom vad man skall skriva. Här är några tips vi funnit att många förbiser. Tänk också på att längden för en ansökan inte bör överstiga en A4-sida.

1. Skriv offensivt, det är trots allt ett säljbrev
Syftet med en ansökan/personligt brev är att komma till en intervju. Därför måste brevet vara kort, koncist och formulerat efter det jobb du söker. Kom ihåg att ansökningshandlingar inte är en historiebeskrivning eller en självbiografi. Du skall välja ut de meriter som är mest relevant för det jobb du söker.

2. Skriv kortfattat
Det är en konst att hålla sig kort, vara saklig och ändå intressant. Det finns inte utrymme för utsvävningar eller förklaringar. Man bör definitivt inte ta upp saker som kan uppfattas som negativa, ursäkta sig och absolut inte ljuga. Om en rekryterare vill veta mer, ta det muntligt vid en intervju så att du har chansen att förklara dig och också kunna besvara följdfrågor.

3. Inledningen av brevet
Ibland ser man ansökningsbrev som börjar med:
”Mitt namn är…. och jag söker jobbet som….”! Börjar man en ansökan så visar man på sin oerfarenhet. Ditt namn kan man läsa på andra ställen och att du söker jobbet är väl förhoppningsvis uppenbart!

En bra inledning kan börja på flera sätt men syftet är att fånga uppmärksamheten så att rekryteraren fortsätter läsa. Bortsett från formella meriter är det tre egenskaper som man behöver framhäva i en ansökan. Det är initiativförmåga, social kompetens och engagemang.

4. Prestationer
Mer än något annat vill en rekryterare se vad du presterat – alltså kvantifierbara prestationer. Antingen något du åstadkommit själv eller tillsammans med andra. Genom att beskriva kvantifierbara prestationer åstadkommer man fler saker; dels visar man på att man är en resultatorienterad person, men också att prestationer är mer intressant att läsa för en rekryterare. Försök hitta prestationer som i kronor, procent eller i andra tal beskriver vad du tidigare åstadkommit. Har du fått positiva omdömen från chefer eller fått goda utvärderingar i medarbetarundersökningar bör det tas med. Det är också prestationer.

Naturligtvis bör man försöka koppla prestationer och meriter till de krav man ställer på det jobb du söker. Det kan exempelvis skrivas så här:
Med min bakgrund, erfarenhet och kunskaper inom områdena (A),( B) och (C), är jag övertygad om att jag skulle passa utmärkt i jobbet som (tjänstens namn).

5. Tydlig avslutning
Gör en tydlig avslutning på ansökan där du summerar varför du är den mest lämpad för jobbet. Det behövs inte mer än ett par meningar men skall signalera att du vet vad du vill, du är intresserad och har kompetensen som krävs.

6. Skicka din ansökan som PDF
En PDF kan som regel läsas på alla datorer och surfplattor och du riskerar inte att dokumentet förvanskas i något dokumentprogram.

Vill du tipsen som pdf, Klicka här

Tillbaka

 
Share this page
 

Kontakta oss

Cvfabriken
Box 21
183 21 Täby

Tele: +46 (0)8 - 55 11 97 65
E-post: info@cvfabriken.se
Företaget innehar F-skatt
Organisationsnummer: 556170-7901
Bankgiro: 433-0577