Home / CV-tips & Råd / Vanliga frågor vid intervjun

 

Här har vi sammanställd några vanliga frågor som Du troligtvis kommer att få besvara under någon intervju.

Frågor om din bakgrund

 • Vilka var dina förväntningar på ditt nuvarande jobb och i vilken utsträckning möttes dessa förväntningar?
 • Vilka var dina ansvarsområden?
 • Vilka stora utmaningar och problem stötte du?
 • Vad har du lärt dig av dina misstag?
 • Vad gillar eller ogillar du dina tidigare jobb?
 • Vilket var mest/minst givande?
 • Vad har du åstadkommit i ditt jobb Vilka är dina prestationer?
 • Hur är din chef? Vad gillar och ogillar du hos denne?
 • Vad förväntar du dig av en chef/ledare?
 • Vilka problem har ni mött i ditt jobb?
 • Har du någonsin haft svårt att arbeta med en chef?
 • Vem var din bästa chef och vem var värst?
 • Beskriv din ideala chef.
 • Varför lämnar du ditt jobb?
 • Varför vill du byta jobb?
 • Varför slutade du ditt jobb?
 • Vad har du gjort sedan ditt förra jobb?
 • Har du varit utan arbete så länge?

Frågor om dig

 • Beskriv ditt arbetssätt
 • Hur arbetar du med andra människor?
 • Tar du jobbet med dig hem?
 • Hur många timmar arbetar du normalt sett?
 • Beskriva hur du arbetar?
 • Hur hanterar du stress?
 • Vad motiverar dig?
 • Är du en självgående?
 • Vad är det som driver dig i ditt arbete?
 • Vilka är dina löneanspråk?
 • Vilka är de svåraste besluten som du behöver fatta?
 • Varför valde du det område du arbetar inom nu?
 • Vad har varit den största besvikelsen i ditt liv?
 • Hur bra är du på att ta kritik?
 • Vilka fel har du gjort i ditt jobb?
 • När var du arg senast? Vad hände?
 • Om du kunde återuppleva de senaste 10 åren av ditt liv, vad skulle du göra annorlunda?
 • Om människor du känner ombads tala om varför du bör anställas, vad skulle de då säga?
 • Föredrar du att arbeta självständigt eller i team?
 • Ge några exempel på lagarbete.
 • Vilken typ av arbetsmiljö föredrar du?
 • Hur bedömer du framgång?
 • Om du vet att din chef är 100 % fel om något hur skulle du hantera det?
 • Beskriv en svår arbetssituation/projekt och hur du klarade det.
 • Beskriv en tid när din arbetsbörda var tung och hur du hanterade det.

Frågor om ditt sätt att arbeta

 • Ge exempel på ett mål som du uppnått och berätta hur du uppnådde det.
 • Ge exempel på ett mål som du inte uppnådde och hur du hanterade den situationen.
 • Beskriv en stressig situation på jobbet och hur du hanterade det.
 • Berätta om ett tillfälle när du arbetade effektivt under press.
 • Hur hanterar du utmaningar?
 • Har du varit i en situation där du inte haft tillräckligt med arbete att göra?
 • Har du någonsin gjort ett misstag? Hur hanterade du det?
 • Beskriv ett impopulärt beslut du gjorde och hur du hanterade det.
 • Har du någon gång tagit ett riskfyllt beslut? Varför? Hur hanterade du det?
 • Har du någon gång skjutit upp ett viktigt beslut? Varför?
 • Har du någon gång stött på en företagspolicy som du att inte var överens med?
 • När du arbetade i flera projekt samtidigt; Hur gjorde du för att lägga upp arbetet?
 • Hur hanterar du snäva deadlines i projekt?
 • Ge exempel på hur du sätter upp mål och gör för att uppnå dem.
 • Berätta om ett mål som du uppfyllt?
 • Vad gör du när ditt arbeta avbryts av något annat/någon annan? Ge ett exempel på hur du hanterade det.
 • Har du arbetat med ett projekt eller i en grupp som du inte tyckte var roligt? Vad gjorde du då?
 • Ge ett exempel på vad ett bra teamarbete är?
 • Har du hanterat en svår situation med en medarbetare?
 • Vad gör du om du inte håller med en medarbetare?
 • Berätta hur du motiverar medarbetare.
 • Är du en bra lyssnare?
 • Har du hanterat en svår situation med en chef/ledare? Vad gjorde du då?
 • Föredrar du att arbeta självständigt eller i team?
 • Ge några exempel på bra lagarbete.
 • Vad kan du bidra till vårt företag?

 

 
Share this page
 

Kontakta oss

Cvfabriken
Box 21
183 21 Täby

Tele: +46 (0)8 - 55 11 97 65
E-post: info@cvfabriken.se
Företaget innehar F-skatt
Organisationsnummer: 556170-7901
Bankgiro: 433-0577