Home / CV-tips & Råd / Anställningsintervjun

 

Du är kallad till intervju för att intervjuaren vill anställa någon – inte för att han eller hon vill snärja dig eller göra dig obehaglig till mods.

Genom det samspel som äger rum under intervjun kommer intervjuaren att försöka ta reda på dina starka och svaga sidor, bedöma dina kvalifikationer, din kompetens och intellektuella förmåga. Han eller hon kommer förmodligen också att på djupet försöka utforska din inställning, begåvning, balans, motivation och mognad.

Det finns saker du bör och inte bör göra i intervjusituationen:

 • Du bör komma i tid eller några minuter för tidigt. Det går aldrig att ursäkta sen ankomst till en anställningsintervju.
 • Om du får ett ansökningsformulär bör du fylla i det tydligt och fullständigt. Om du har tagit med en meritförteckning ska du försäkra dig om att personen du ger den till är den person som sköter själva anställningen.
 • När du hälsar på intervjuaren bör du använda dennes efternamn om du är säker på hur det uttalas. Om du inte är säker ber du personen att upprepa sitt namn.
 • Du bör hälsa med ett fast och bestämt handslag.
 • Du bör vänta tills du blivit erbjuden en sittplats innan du sätter dig. Sitt rak i ryggen. Se hela tiden uppmärksam och intresserad ut. Du ska vara en lika god lyssnare som talare. Le ofta.
 • Du bör inte röka ens om intervjuaren själv röker och erbjuder dig en cigarett.
 • Du bör se den potentiella arbetsgivaren i ögonen när du pratar med honom eller henne.
 • Du bör låta intervjuaren leda samtalet, men försök att redan tidigt i intervjun få denne att beskriva tjänsten och vad som ingår i den, så att du kan anknyta till detta när du beskriver din bakgrund och kompetens.
 • Du bör inte besvara frågor med enbart ”ja” eller ”nej”. Ge förklaringar där det är möjligt. Berätta saker om dig själv om de anknyter till den sökta tjänsten.
 • Du bör klargöra dina förtjänster för intervjuaren på ett sakligt och uppriktigt sätt. Kom ihåg att det endast är du själv som kan sälja in dig hos intervjuaren. Gör honom eller henne medveten om att du behövs i organisationen.
 • Du bör vara beredd på att besvara typiska frågor som:
  • Vilken typ av jobb letar du efter?
  • Vilka är dina starka sidor?
  • Vad är du riktigt bra på?
  • Vilka är dina svaga sidor?
  • Vad har du gjort för att förbättra dem?
  • Vad vet du om företaget?
  • Varför har du gjort just det här yrkesvalet?
  • Vad har du för kvalifikationer?
 • Du bör inte ljuga. Svara på frågor så sanningsenligt, rakt och sakligt som möjligt.
 • Du bör inte någonsin uttala dig nedsättande om nuvarande eller tidigare arbetsgivare eller företag.
 • Du bör inte svara på mer än vad frågan gäller. Intervjuaren kanske styr in samtalet på politik eller ekonomi och eftersom detta kan vara känsliga ämnen ska du svara ärligt på frågorna men försöka att inte säga mer än nödvändigt.
 • Du bör inte fråga om lön, semester, bonus etc. under första intervjun om du inte är säker på att arbetsgivaren vill anställa dig och själv tar upp frågan. Däremot ska du vara medveten om ditt marknadsvärde och vara beredd att uppge ungefärliga löneanspråk.
 • Du bör bete dig som om du var besluten att få den tjänst ni diskuterar. Stäng aldrig dörren till en möjlighet. Det är bättre att befinna sig i en position då man kan välja mellan flera olika jobb än bara ett enda.
 
Share this page
 

Kontakta oss

Cvfabriken
Box 21
183 21 Täby

Tele: +46 (0)8 - 55 11 97 65
E-post: info@cvfabriken.se
Företaget innehar F-skatt
Organisationsnummer: 556170-7901
Bankgiro: 433-0577