Home / Brevmall för personligt brev

 

Kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifter bör vara fullständigt namn, adress, telefonnummer och mailadress. Man kan lägga uppgifterna överst på brevet alternativt längst ned i sidfoten.  Det spelar ingen roll var du lägger kontaktuppgifterna bara det ser snyggt och prydligt ut.

Företagets namn
Ange arbetsgivarens namn, vilken tjänst det gäller och kontaktperson (om en sådan finns).

Rubrik och/eller ingress
Man kan sätta en slagkraftig rubrik som fångar uppmärksamheten, exempelvis ”Engagerad och målmedveten ekonom”. Rubriken tillsammans med ingressen skall väcka intresset hos rekryteraren att vilja läsa vidare.

I ingressen bör man vara klar, tydlig och koncis. Man börjar inte med ”Jag heter…. ”, eller andra uppenbara saker rekryteraren kan läsa sig till på andra ställen. Ingressen syftar till att få rekryteraren till att läsa resten av brevet. Har du inte fångat uppmärksamheten här så avtar chanserna till att man vill läsa vidare. En inledning bör därför vara direkt på, exempelvis: ”Med fem års erfarenheter från säkerhetsarbete på oljeplattformar på Nordsjön stämmer min kompetens med kraven ni ställer på tjänsten xxx”

Första stycket
Här kan man beskriva den senaste positionen man haft och vad man åstadkommit i den rollen.

Andra stycket
I andra stycket kan man lägga till andra meriter eller kompetenser som möter kraven i det arbetet man söker. Det kan vara erfarenheter från andra arbeten eller något man varit med att åstadkomma i andra sammanhang. Det viktiga är att försöka fokusera på prestationerna man åstadkommit, antingen själv eller tillsammans med andra.

Tredje stycket
I det tredje stycket kan man med fördel lägga in något om sin person, hur man är och fungerar i grupp. Kanske något om vad arbetskamrater, chefer eller andra har sagt om dig. Kan man referera till medarbetarundersökningar eller liknande är det bra att nämna det här.

Avslutning
Avslutning bör syfta till någon typ av åtgärd. Antingen att du säger att du kommer att kontakta dem eller att man vill att arbetsgivaren skall återkomma.

Glöm inte att:
Datera brevet
Skriva under med namnteckning
Bifoga ett CV

 
Share this page
 

Kontakta oss

Cvfabriken
Box 21
183 21 Täby

Tele: +46 (0)8 - 55 11 97 65
E-post: info@cvfabriken.se
Företaget innehar F-skatt
Organisationsnummer: 556170-7901
Bankgiro: 433-0577