Home / Allmänt / Soft Skills allt viktigare när arbetsgivare anställer

 

Flera studier visar på att social kompetens blir en allt viktigare när arbetsgivare skall anställa medarbetare. Flera studier i Sverige och utomlands visar på att social kompetens blir relativt sett allt viktigare när arbetsgivare anställer nya medarbetare.

I en studie, Graduate Recruitment, Learning and development, publicerad av utbildningsföretaget, Kaplan, fann man att 75 procent av arbetsgivarna tyckte att det var antingen måttligt eller mycket svårt att hitta rätt medarbetare. Rapporten visade att trots det ökande antalet arbetstillfällen, säger företagen att de inte ser tillräckligt med anställningsbara personer. Många arbetsgivare menade på att attityden hos nyutexaminerade tycks vara att en examen ger dem någon slags rätt till arbete.

I en annan studie av Association of Graduate Recruiters, i England menade rekryterare att många arbetssökande tar för lättvindigt på att göra CVs, personliga brev och presentationer vid anställningsintervjuer. Man menade att arbetssökande borde förbereda sig bättre.

Stuart Pedley-Smith, ansvarig för studien hos Kaplan menade på att arbetsgivarna primärt inte rekryterade för de ämnesspecifika kunskaperna och vad man lärt sig på en utbildning. Viktigare faktorer var däremot de mjukare kompetenserna som att kunna kommunicera, arbete i grupp och färdigheter som krävs för att vara en effektiv medarbetare i ett team. Rapporten visade också på att kraven på den tekniska kompetensen i arbetet var mindre viktig i början men ökade med tiden.

Social kompetens är en allt viktigare del vid en anställning både i Sverige och i andra länder. På CVfabriken har vi märkt att arbetsgivare idag betraktar exempelvis volontärarbete, militärtjänstgöring och lagspel inom idrott som viktiga meriter – erfarenheter som signalerar en social kompetens.

 
Share this page
 

Kontakta oss

Cvfabriken
Box 21
183 21 Täby

Tele: +46 (0)8 - 55 11 97 65
E-post: info@cvfabriken.se
Företaget innehar F-skatt
Organisationsnummer: 556170-7901
Bankgiro: 433-0577