Home / CV-tips & Råd / Vanliga frågor vid intervjun

 

Här har vi sammanställd några vanliga frågor som Du troligtvis kommer att få besvara under någon intervju.

Frågor om din bakgrund

 • Vilka var dina förväntningar på ditt nuvarande jobb och i vilken utsträckning möttes dessa förväntningar?
 • Vilka var dina ansvarsområden?
 • Vilka stora utmaningar och problem stötte du?
 • Vad har du lärt dig av dina misstag?
 • Vad gillar eller ogillar du dina tidigare jobb?
 • Vilket var mest/minst givande?
 • Vad har du åstadkommit i ditt jobb Vilka är dina prestationer?
 • Hur är din chef? Vad gillar och ogillar du hos denne?
 • Vad förväntar du dig av en chef/ledare?
 • Vilka problem har ni mött i ditt jobb?
 • Har du någonsin haft svårt att arbeta med en chef?
 • Vem var din bästa chef och vem var värst?
 • Beskriv din ideala chef.
 • Varför lämnar du ditt jobb?
 • Varför vill du byta jobb?
 • Varför slutade du ditt jobb?
 • Vad har du gjort sedan ditt förra jobb?
 • Har du varit utan arbete så länge?

 • Frågor om dig

 • Beskriv ditt arbetssätt
 • Hur arbetar du med andra människor?
 • Tar du jobbet med dig hem?
 • Hur många timmar arbetar du normalt sett?
 • Beskriva hur du arbetar?
 • Hur hanterar du stress?
 • Vad motiverar dig?
 • Är du en självgående?
 • Vad är det som driver dig i ditt arbete?
 • Vilka är dina löneanspråk?
 • Vilka är de svåraste besluten som du behöver fatta?
 • Varför valde du det område du arbetar inom nu?
 • Vad har varit den största besvikelsen i ditt liv?
 • Hur bra är du på att ta kritik?
 • Vilka fel har du gjort i ditt jobb?
 • När var du arg senast? Vad hände?
 • Om du kunde återuppleva de senaste 10 åren av ditt liv, vad skulle du göra annorlunda?
 • Om människor du känner ombads tala om varför du bör anställas, vad skulle de då säga?
 • Föredrar du att arbeta självständigt eller i team?
 • Ge några exempel på lagarbete.
 • Vilken typ av arbetsmiljö föredrar du?
 • Hur bedömer du framgång?
 • Om du vet att din chef är 100 % fel om något hur skulle du hantera det?
 • Beskriv en svår arbetssituation/projekt och hur du klarade det.
 • Beskriv en tid när din arbetsbörda var tung och hur du hanterade det.

 • Frågor om ditt sätt att arbeta

 • Ge exempel på ett mål som du uppnått och berätta hur du uppnådde det.
 • Ge exempel på ett mål som du inte uppnådde och hur du hanterade den situationen.
 • Beskriv en stressig situation på jobbet och hur du hanterade det.
 • Berätta om ett tillfälle när du arbetade effektivt under press.
 • Hur hanterar du utmaningar?
 • Har du varit i en situation där du inte haft tillräckligt med arbete att göra?
 • Har du någonsin gjort ett misstag? Hur hanterade du det?
 • Beskriv ett impopulärt beslut du gjorde och hur du hanterade det.
 • Har du någon gång tagit ett riskfyllt beslut? Varför? Hur hanterade du det?
 • Har du någon gång skjutit upp ett viktigt beslut? Varför?
 • Har du någon gång stött på en företagspolicy som du att inte var överens med?
 • När du arbetade i flera projekt samtidigt; Hur gjorde du för att lägga upp arbetet?
 • Hur hanterar du snäva deadlines i projekt?
 • Ge exempel på hur du sätter upp mål och gör för att uppnå dem.
 • Berätta om ett mål som du uppfyllt?
 • Vad gör du när ditt arbeta avbryts av något annat/någon annan? Ge ett exempel på hur du hanterade det.
 • Har du arbetat med ett projekt eller i en grupp som du inte tyckte var roligt? Vad gjorde du då?
 • Ge ett exempel på vad ett bra teamarbete är?
 • Har du hanterat en svår situation med en medarbetare?
 • Vad gör du om du inte håller med en medarbetare?
 • Berätta hur du motiverar medarbetare.
 • Är du en bra lyssnare?
 • Har du hanterat en svår situation med en chef/ledare? Vad gjorde du då?
 • Föredrar du att arbeta självständigt eller i team?
 • Ge några exempel på bra lagarbete.
 • Vad kan du bidra till vårt företag?
 •  
  Share this page
   

  Nöjda kunder

  • Sofia - Ekonomihandlaggare

   Det var en jobbig period efter nedläggningen av min avdelning. Tack för ett bra CV, kom till flera intervjuer redan under de första veckorna.

   Sofia, Ekonomihandläggare
    
  • Tusen, tusen tack för det underbara CV:et och det personliga brevet. Jag är så otroligt nöjd. Och fort gick det att få det, jag är så glad! :) Tack igen för er hjälp

   Carolina, Ekonomichef
    
  • Tack, tack tack. Även om jag inte hade så mycket kompetens för arbetet så blev CVt lättöverskådligt och väldigt proffsigt. Vill också säga att er service var utomordentlig.

   Erik, Blivande butikschef
    
   

  Kontakta oss

  Cvfabriken
  Box 21
  183 21 Täby

  Tele: +46 (0)8 - 55 11 97 65
  E-post: info@cvfabriken.se
  Företaget innehar F-skatt
  Organisationsnummer: 556170-7901
  Bankgiro: 433-0577